Informacje  
  Rezerwacja  
Follow us on facebook!
 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego


Europejski System Opisu Kształcenia Językowego , stworzony przez Radę Europy, ma jako główny cel stworzenie podstawy i wspólnych kryteriów przy tworzeniu programów językowych, w taki sposób, aby różne państwa europejskie, mogły być uwzględnione w tym samym Systemie Opisu Kształcenia Językowego , odnośnie procesu nauczania i przyswajania języków obcych.
Te kryteria umożliwiają weryfikację postępów ucznia, w każdej fazie nauczania i ułatwiają międzynarodowe uznanie, tytułów uzyskanych na różnorodnych poziomach nauczania.

Nasz plan naucznia

Escuela Hispalense posiada własny plan nauczania, dopasowany do zaleceń zasugerowanych przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. Skupia się on na otwartości oraz elastyczności w dopasowaniu się do charakterystyki każdej grupy uczniów, zawiera mieszankę zarówno innowacyjnych jak i tradycyjnych.

Nasze metody

Metodyka używana w naszym centrum języka hiszpańskiego, zorientowana jest na komunikację i zawiera nowoczesne tendencje metodyczne, takie jak zorientowanie na zadania oraz dydaktykę skupioną na aktywności. Nie zapominamy naturalnie o gramatyce oraz słownictwie.
Naszym głównym celem jest osiągnięcie przez uczniów rozwinięcia czterech podstawowych umiejętności ( wypowiedź ustna oraz pisemna, rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu) i nabycia metod i znajomości niezbędnych do komunikowania się w języku hiszpańskim.


W trakcie naszych lekcji hiszpańskiego, profesor ułatwia uczniowi naukę, tworząc serdeczną i swobodną atmosferę, w maksymalnie 8-osobowych grupach. Jego głowne zadanie to służyć uczniom jako przewodnik po języku hiszpańskim. Każda grupa prowadzona jest przynajmniej dwóch różnych , doskonale skoordynowanych, profesorów.Ponadto, uczniowie mogą uczestniczyć w cotygodniowych godzinnych kinsultacjach, w których mogą brać udział bezpłatnie, aby wyjaśnić niejasności, które pojawiłyby się na zajęciach.
Poziomy

Kursy hiszpańskiego, które oferuje Esculea Hispalense, podzielone są na 4 poziomy, z których każdy trwa 4 tygodnie (80 godzin lekcyjnych) i podzielony jest na dwa podpoziomy.
Cztery główne poziomy, odpowiadają nazewnictwu ustalonemu przez Europejski System Opisu Kształcenia Językowego :A1 (Acceso), A2 (Plataforma), B1 (Umbral), B2 (Avanzado). Dla dwóch pozostałych poziomów, C1 (Dominio operativo eficaz) i C2 (Maestria), oferujemy lekcje prywatne lub półprywatne, w celu doskonalenia lub specjalizacji w ściśle określonych tematach.


Jeśli uczeń wyrazi takie życzenie, możemy przesłać opis celów, które powinny być rozwinięte na każdym z poziomów nauczania.


© "Hispalense"
TARIFA
Escuela Hispalense | Av. Fuerzas Armadas, 1 | E-11380 Tarifa | +34 956 680927 | Kontakt

Acknowledgements/Memberships


Palabras clave de esta pagina:
hiszpańskiego języka w nauka hiszpanii szkoła centrum
Similar en otro sitio:
Lekcje języka hiszpańskiego: języka Kitesurfing: kitesurfingu Standardowy kurs hiszpańskiego: standardowy kurs hiszpańskiego zaawansowany Kid's Club: dzieci Windsurfing: kursy windsurfingu Intensywny kurs hiszpańskiego: intensywny kurs hiszpańskiego zaawansowanySelfModif©