Nauka języka hiszpańskiego w Hiszpanii

  Informacje  
  Rezerwacja  
Follow us on facebook!
 

Generalne warunki

W przypadku wątpliwości obowiązuje angielskojęzyczna wersja dokumentu

Opłata początkowa / Rezygnacja / Zwrot kosztówW momencie otrzymania opłaty początkowej rezerwacja jest uważana za potwierdzoną. Pozostała część opłaty za kurs powinna zostać uiszczona przed przyjazdem lub w pierwszym dniu szkoły.

Opłata za zakwaterowanie musi zostać uregulowana w gotówce.

Wszystkie opłaty bankowe związane z transferem pieniężnym muszą zostać uregulowane przez studenta.

W przypadku rezygancji z kursu na przynajmniej 20 dni przed datą jego rozpoczęcia zwrócona zostanie całość wpłaconej kwoty pomniejszona o 75 Euro opłaty manipulacyjnej i 40 Euro opłaty wpisowej za kurs.

W przypadku gdy o rezygnacji zostaniemy poinformowani na mniej niż 20 dni przed rozpoczęciem kursu, ale nie później niż dwa dni robocze, zwrócona zostanie wpłacona kwota, z wyłączeniem całości opłaty początkowej.

W przypadku rezygnacji na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kursu (lub później) nie przewiduje się żadnych zwrotów.

Jeśli student nie jest w stanie wziąść udziału w zarezerwowanym kursie z wyjątkowych powodów osobistych, takich jak poważna choroba lub wypadek, powinien powiadomić szkołę o tym fakcie poprzez list polecony, usprawiedliwiający powód nieobecności z dołączonym odpowiednim zaświadczeniem medycznym. Po otrzymaniu odpowiednich dokumentów zwrócona zostanie wpłacona za kurs kwota, pomniejszona o 75 Euro opłaty manipulacyjnej i 40 Euro opłaty wspisowej. Prosimy wziąść pod uwagę, że warunek ten będzie miał zastosowanie jedynie w stosunku do uczniów, a nie do członków ich rodzin, którzy ulegliby wypadkowi/chorobie.

Rezygnacja z zarezerwowanego pakietu, pociąga za sobą koszt w wysokości 30% ceny aktywności wybranej w pakiecie. Opłaty manipulacyjne za rezygnację z kursu języka hiszpańskiego i zakwaterowania wiążących się z pakietem pobiera się wg wcześniej wspomnianych warunków.


Daty rozpoczęcia kursuUczniowie sami wybierają datę rozpoczęcia kursu i długość swojego pobytu. Od momentu rozpoczęcia kursu wybrane daty stają się obowiązujące. Nie przewiduje się zwrotu opłaty za kurs, jeśli uczeń nie uczestniczy w lekcjach z powodu choroby, wcześniejszego odjazdu, późniejszego przybycia lub innych przyczyn.

Nie przewiduje się zwrotu opłaty za kurs ani żadnej innej rekompensaty w przypadku gdy zajęcia nie mogą się odbyć z przyczyn niezależnych od Escuela Hispalense.

Nie przewiduje się obniżenia cen w przypadku gdy student dobrowolnie rozpocznie zajęcia w środku tygodnia.

Nie przewiduje się obniżenia ceny kursy ani odpracowania zajęć w jeśli w trakcie kursu przypada święto państwowe. Wyjątkiem są lekcje prywatne i dodatkowe zajęcia przygotowawcze do egzaminu D.E.L.E.

Zmiany w rezerwacjiZamiana zajęć w grupie na lekcje prywatne jest możliwa tylko w wyjątkowych wypadkach i wymaga aprobaty ze strony szkoły i nauczyciela prowadzącego kurs.

Za każdą zmianę rezerwacji pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 15 Euro. Opłata będzie doliczona do faktury za kurs, nawet jeśli została już uiszczona opłata początkowa.


Wszystkie typy zakwaterowaniaNie przewiduje się zwrotu kosztów dla uczniów, którzy dobrowolnie opuścili apartament.

Sprzątanie w apartamencie w trakcie pobytu należy do obowiązków ucznia.

Wyrzucanie śmieci należy do obowiązków każdego z zamieszkujących apartament. Każdy z lokatorów powinien wyłączać światło w momencie opuszczania miejsca zamieszkania i upewniać się, że nie dochodzi do zbędnej konsumpcji wody, prądu i gazu.

Wynajem apartamentów wiąże się z opłatami za zużycie prądu i wody. Używanie urządzeń wymagających dużego zużycia energii, takich jak grzejniki elektryczne, przenośne piecyki, itp. jest zabronione. W przeciwnym razie zostanie naliczona opłata w wysokości 6 Euro od osoby (za tydzień i za każde urządzenie).

Z powodu ograniczonych zasobów wody zabrania się prania i płukania materiałow i strojów do wind- i kitesurfingu w apartamencie.

Studenci są zobowiązani poinformować szkołę o zniszczeniach w apartamencie.


Typ AApartamenty typu A są wynajmowane przede wszystkim uczniom naszej szkoły jezykowej i ewntualnie osobom im towarzyszącym. Jeśli któryś z pokoi w mieszkaniu pozostaje wolny, zabrania się używania go do własnych potrzeb lub udostępniania go osobom trzecim, niezwiązanym ze szkołą. W przypadku odkrycia, że bez wiedzy szkoły obca osoba zamieszkuje w ktorymś z pokoi lub nocuje w salonie, zostanianie poproszona o natychmiastowe opuszczenie apartamentu i uiszczenie oplaty w wysokosci 30 Euro za każdą noc.

Uczeń ma prawo do pobytu w zarezerwowanym apartamencie od niedzieli (dzień poprzedzający rozpoczęcie kursu) do soboty (dzień po zakończeniu kursu). Dodatkowe noce muszą być zarezerwowane z wyprzedzeniem i zastrzegamy sobie prawo do niepotwierdzenia tych rezerwacji.

Zabrania się zmiany pokoju bez wcześniejszej konsultacji ze szkołą.

Każdy student musi opłacić kaucję w wysokości 50 Euro w gotówce w dniu rozpoczęcia kursu, na wypadek możliwych zniszczeń w apartamencie. Kaucja zostanie zwrócona w dniu odjazdu ucznia, jeśli mieszkanie będzie czyste (wliczając pozmywane naczynia i wyrzucone śmieci) i nie zastanie się żadnych strat w apartamencie. Klucze do mieszkania powinny być zwrócone do godz. 12.00 w sobotę, chyba że zostały dokonane inne ustalenia. Jeśli uczeń pozostanie w apartamencie poza wyznaczoną godziną, kaucji nie zwraca się.

Zarówno pomieszczenia wspólne jak i poszczególne pokoje będą sprzątane po odjeździe uczniów.

Opłata 20 Euro za sprzątanie pobierana jest za pojedynczy pokój. Dopuszcza się pobranie wyższej opłaty, jeśli dom będzie bardzo brudny.

Zabrania się trzymania zwierząt domowych w mieszkaniach.

Butle gazu w apartamentach typu A zapewniane są przez szkołę. Jak tylko uczniowie zauważą że jedna z bultli jest pusta, powinni dostarczyć ją do szkoły i w zamian otrzymać nową. W czasie weekendów i świąt państwowych nie dokonuje sie wymian. Prosimy o wcześniejsze sprawdzenie butli gazowych.


Typ C i DW pierwszym dniu zajęć uczeń jest zobowiązany zapłacić kaucję w wysokości 100 Euro (w gotówce). Kaucja zostanie zwrócona w dniu odjazdu ucznia, jeśli mieszkanie będzie czyste (wliczając pozmywane naczynia i wyrzucone śmieci) i nie zastanie się żadnych strat w apartamencie. Zazwyczaj zwrot kluczy dokonuje się w sobotę, w dniu odjazdu, w apartamencie, chyba że zostało ustalone inaczej. Jeśli uczeń pozostanie w apartamencie poza wyznaczoną godziną, kaucji nie zwraca się.

Koszty sprzątania w apartamentach typu C i D wynoszą pomiędzy 15 a 30 Euro, ale mogą zostać zwiększone, jeśli mieszkanie będzie bardzo zabrudzone po pobycie lokatorów.

W apartamentach typu C i D, koszty wymiany butli z gazem nie są pokrywane z opłaty za wynajem. Wynajmujący opłaca gaz osobno.


Typ EJeśli uczeń mieszka z rodziną goszczącą, istnieje możliwość, że w przypadku dobrowolnej rezygnacji z zakwaterowania przez ucznia, szkoła dojdzie do porozumienia z daną rodziną i będzie możliwy zwrot opłaty za zakwaterowanie (z wyjątkiem 75 Euro opłaty manipulacyjnej).
Przyjazd i odjazd

Podróż- dojazd i wyjazd z Tarify - dokonuje się na własną odpowiedzialność ucznia, włączając w to transfer organizowany za pośrednictwem szkoły.


PakietyCeny pakietów są obowiązujące wyłącznie jeśli były zarezerwowane przed przyjazdem. Uczniowie, którzy po przyjeździe decydują się na uczestniczenie w dowolnie wybranym pakiecie otrzymają aktualnie obowiązujące ceny za pośrednictwem Escuela Hispalense.

W przypadku wszystkich zarezerwowanych pakietów wymaga się uregulowania opłaty przed rozpoczęciem kursu. W przeciwnym wypadku, uczeń nie będzie mógł skorzystać ze specjalnej ceny pakietu.

Uczniowie, którzy dobrowolnie zrezygnują w uczetniczenia w z zarezerwowanym programie lub z własnej winy nie zrealizują go do końca nie mogą ubiegać się w zwrot kosztów. Jeśli student opuści zajęcia bez uprzedzenia, nie przewiduje się możliwości odrobienia ich w innym dniu. Jeśli instruktor któregokolwiek sportu uzna warunki za sprzyjające, wszyscy zapisani uczniowie powinni w nich uczestniczyć.

Transport nie jest wliczony w cenę (z wyjątkiem wspinaczki).

Ubezpieczenie od wypadków leży w gestii każdego z uczestników.


KitesurfingJeśli z jakiegokolwiek powodu nie jest możliwe utworzenie grupy niezbędnej do zrealizowania zajęć kitesurfingu (np. nie osiągnięto minimalnej liczby 2 uczestników lub uczestnicy mają zbyt zróżnicowany poziom abu połączyć ich w jednej grupie) opłacony kurs ulegnie zamianie na indywidualne zajęcia z profesorem. W tym wypadku zamiast 12 godzin w grupie oferujemy 6 godzin zajęć indywidualnych.


NurkowanieAby uczestniczyć w kursie nurkowania, niezbędne jest posiadanie pozwolenia medycznego. Można go uzyskać w kraju pochodzenia i powinno ono potwierdzać, że dana osoba znajduje się w dobrej kondycji zdrowotnej i może uczestniczyć w kurse nurkowanie bez ryzyka pogorszenia swojego stanu zdrowia. Zaleca się zaby pozwolenie było wypisane w języku hiszpańskim lub angielskim. Możliwe jest również uzyskanie wspomnianego pozwolenia w Tarifie, za opłatą 35 Euro.

Każdy nurek powinien być zaopatrzony w ubezpieczenie od wypadków, które pokrywa także wypadki przy nurkowaniu. Ubezpieczenie można uzyskać w kraju pochodzenia zaznaczając, że będzie obowiązywać również w innych krajach.

Obserwowanie wielorybówNie przewiduje się żadnych zwrotów kosztów, jeśli z przyczyn pogodowych zrealizowano jedynie minimalną liczbę wycieczek łodzią.Light Spanish courses for kids who travel with their parents.© "Hispalense"
TARIFA
Escuela Hispalense | Av. Fuerzas Armadas, 1 | E-11380 Tarifa | +34 956 680927 | Kontakt

Acknowledgements/Memberships


Palabras clave de esta pagina:
hiszpańskiego języka w nauka hiszpanii szkoła centrum
Similar en otro sitio:
Windsurfing: lekcje windsurfingu tarifie Standardowy kurs hiszpańskiego: standardowy kurs hiszpańskiego Szczegóły: lekcje Kitesurfing: kurs kitesurfingu Windsurfing: lekcje windsurfingu Windsurfing: windsurfingu tarifieSelfModif©